<bgsound src="http://dottien.oni.cc//mid/Kiepdoden.mid" loop="5">

Bạn đang truy cập vào mục những sáng tác của mình.Tất cả những bài hát dưới đây đều do Ikazin viết lời.Chúc các bạn có một ngày online vui vẻ.Thankyou !Vì đã vào mục này.
Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog