<bgsound src="http://saobangkhoc.kilu.de//mid/Bietkhucchonhau.mid" loop="5">

...Vạn lý phong sương vạn lý sầu...
...Bạn hiền tri kỉ biết tìm đâu !...
...Nhiều khi ngồi nhớ ngày,năm,tháng...
...Lúc ấy còn vang kỉ niệm này...
Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog
Old school Easter eggs.