The Soda Pop

Những Câu Đố Mẹo Zui !

( Có Đáp Án)

Trời không trăng không sao không đèn đường không đèn nhà không đèn xe. Có một thằng Tây Đen đúng vẫy vẫy cái tay. Hỏi làm sao xe thấy để đón thằng đó được??
Đáp án: Vì ban ngày.
Làm sao để bỏ con voi vô tủ lạnh?
Đáp án: Mở tủ lạnh ra -->bỏ con voi vô.
Làm sao để bỏ con hưu cao cổ vô tủ lạnh?
Đáp án: Mở tủ lạnh ra, lấy con voi ra, bỏ con hươu cao cổ vô.
Có một ngày nọ, con sư tử sai con thỏ đi báo cho muôn thú đến dự lễ hội của con sư tử,(tất cả, đầy đủ hết đấy nhé)Hỏi còn thiếu con gì?
Đáp án: Thiếu con Hươu cao cổ vì nó ở trong tủ lạnh nên không con nào biết.
Có một ông già đi vô rừng, ổng bắt gặp một con sông sâu thật sâu, ở dưới sông bình thường toàn là cá sấu, đầy cả hồ luôn. Hỏi làm sao để ổng bơi qua được? (Không có một phương tiện nào để qua đâu nhá, chỉ có nước bơi thôi.)
Đáp án: Ông già gặp con sông sâu thật sâu chứ không phải sông bình thường, còn cá sấu thì sống đầy ở sông bình thường chứ không phải sông sâu.
Con voi và con kiến cưới nhau đẻ ra con gì?(Câu này dễ lắm)
Đáp án: Không đẻ ra con gì cả.
Tại sao mắt của con tôm lại bị lòi ra?
Đáp án: Vì thấy con voi và con kiến cưới nhau, ngạc nhiên quá nên bị mắt lòi từ đó.
Có một con quỷ xanh và một con quỷ đỏ. Muốn giết cả hai con quỷ thì phải đấm tụi nó, giết quỷ xanh thì đấm một nhát chết, con quỷ đỏ thì đấm hai nhát chết. Hỏi làm sao để đấm hai con quỷ đều chết nhưng chỉ được đấm hai nhát vào hai con quỷ thôi?(Chỉ được đấm hai nhát thôi nhá.)
Đáp án: Đấm con quỷ xanh trước. Con quỷ đỏ thấy quỷ xanh chết nên sợ quá tái xanh cả người, đấm quỷ đỏ một nhát nữa là xong.
Trang:1 2 3 4 5 6
Copyright © by Tokarin
ikazin