Thông báo:
Wap đã đổi tên các bạn truy cập vào đây
http://tokarin.mobie.in

Old school Easter eggs.