pacman, rainbows, and roller s

Truyền Thuyết 12 Cung Hoàng Đạo

Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian chừng 30 ngày hoặc hơn một chút, Mặt Trời sẽ đi qua một trong 12 chòm sao đặc biệt. Chu kỳ này lập lại sau một năm, gọi là Hoàng Đạo. Khoảng thời gian mặt trời đi qua 1 chòm sao gọi là một Cung

Vì vậy có tất cả 12 Cung Hoàng Đạo, tên gọi của các Cung này cũng là tên các chòm sao (có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp): Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius và Pisces.
Con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất cũng chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên thể. Vì vậy tính nết và cốt cách của con người sinh ra có cùng Cung Hoàng Đạo, không ít thì nhiều cũng có những nét đặc trưng chung.
Cung Nhân Mã
Cung Ma Kết
Cung Bạch Dương
Cung Kim Ngưu
Cung Song Tử
Cung Cự Giải
Cung Sư Tử
Cung Xử Nữ
Cung Thiên Bình
Cung Thiên Yết
Cung Bảo Bình
Cung Song Ngư

Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog