<bgsound src="http://dottien.oni.cc//mid/882678p.mid" loop="5">

Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog