Snack's 1967

Thần Hexchia


Hexchia, em gái của thần Zeus là nữ thần bảo hộ ngọn lửa vĩnh hằng. Những người sinh vào tháng của thần Hexchia sẽ được ban cho những phẩm chất như : sự cần cù, chịu khó, khả năng thuyết phục… Hexchia có khả năng đoàn kết mọi người, tập hợp mọi người thành một khối thống nhất. Họ có thể biến thành vàng mọi thứ họ chạm vào. Họ có khả năng đạt được mục đích của mình bằng ý chí và tài năng, trong đó có không ít là những nhà tiên tri và lãnh tụ quân sự tài ba.

Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog