Ring ring

<bgsound src="http://dottien.oni.cc//mid/Kiepdoden.mid" loop="5">

Truyền Thuyết 12 Vị Thần Hi Lạp
Thần Zues
Thần Hôn Nhân (Hera)
Thần Tình Yêu(Venus)
Thần Chiến Tranh(Ares)
Thần Thủ Công Mĩ Nghệ(Athena)
Thần Mặt Trời(Apollo)
Thần Địa Ngục(Hades)
Thần Mặt Trăng(Atermis)
Thần Bếp Lửa(Hexchia)
Thần Biển(Poseidon)
Thần Thợ Rèn(Hephaixtox)
Thần Mùa Màng(Demeter)
Thần Bảo Hộ(Hermes)
Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog